Θέμα: Πίνακες Εξαγωγή πινάκων σε Excel

Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #9  
Παλιά 04-06-13, 22:00
Το avatar του χρήστη Tasos
Tasos Ο χρήστης Tasos δεν είναι συνδεδεμένος
Διαχειριστής
Όνομα: Τάσος Φιλοξενιδης
Έκδοση λογισμικού Office: Ms-Office 2016, Ms-Office 365
Γλώσσα λογισμικού Office: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική
 
Εγγραφή: 21-10-2009
Μηνύματα: 2.237
Προεπιλογή

Καλησπέρα!
Μάνο δοκίμασε το παρακάτω:

Κώδικας:
Option Compare Database
Option Explicit

'Εξάγει σε ένα αρχείο Excel με όλους τους πίνακες της βάσης σε χωριστά φύλλα εργασίας
'Θα πρέπει να προσαρμοστεί η διαδρομή "C:\MyFolder\"
Sub Export2Excel_Test1()
  ExportAccessTablesToExcel _
      ExportFolder:="C:\MyFolder\", _
      ExportAllTablesInOneWorkbook:=True, _
      WorkbookName:="MyBook" ' Προσάρμοσε το όνομα
End Sub

'Εξάγει κάθε πίνακα της βάσης σε νέο βιβλίο εργασίας Excel
'Θα πρέπει να προσαρμοστεί η διαδρομή "C:\MyFolder\"
Sub Export2Excel_Test2()
  ExportAccessTablesToExcel ExportFolder:="C:\MyFolder\"
End Sub

Function ExportAccessTablesToExcel( _
     ExportFolder As String, _
     Optional ExportAllTablesInOneWorkbook As Boolean, _
     Optional WorkbookName As String)

  Dim tdfs As TableDefs
  Dim tdf As TableDef
  Dim strFileName As String
  Set tdfs = CurrentDb.TableDefs
  If Dir(ExportFolder, vbDirectory) = vbNullString Then
    MsgBox "Ο φάκελος δεν είναι διαθέσιμος!", vbExclamation
    Exit Function
  End If
  If ExportAllTablesInOneWorkbook And Len(WorkbookName) Then
    WorkbookName = ExportFolder & WorkbookName & ".xls"
  Else
    ExportAllTablesInOneWorkbook = False
  End If

  For Each tdf In tdfs
    If tdf.Attributes And dbSystemObject Then
    Else
      If ExportAllTablesInOneWorkbook Then
        DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, tdf.Name, WorkbookName, True
      Else
        strFileName = ExportFolder & tdf.Name & ".xls"
        DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, tdf.Name, strFileName, True
      End If
    End If
  Next
End Function
Καλή συνέχεια!

Με εκτίμηση

Τάσος
__________________
Ms-Office Development Team
Ανάπτυξη επαγγελματικών εφαρμογών
Απάντηση με παράθεση