Θέμα: Πίνακες Εξαγωγή πινάκων σε Excel

Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #8  
Παλιά 04-06-13, 19:26
gaz_manos Ο χρήστης gaz_manos δεν είναι συνδεδεμένος
Όνομα: Μάνος
Έκδοση λογισμικού Office: Ms-Office 2007
Γλώσσα λογισμικού Office: Ελληνική
 
Εγγραφή: 10-10-2012
Μηνύματα: 83
Προεπιλογή

Βρήκα αυτόν τον κώδικα!!!!!!
Option Compare Database
Option Explicit

Public Sub ExportDatabaseObjects()
On Error GoTo Err_ExportDatabaseObjects

Dim db As Database
'Dim db As DAO.Database
Dim td As TableDef
Dim d As Document
Dim c As Container
Dim i As Integer
Dim sExportLocation As String

Set db = CurrentDb()

sExportLocation = "D:\test\" 'Do not forget the closing back slash! ie: C:\Temp\

For Each td In db.TableDefs 'Tables
If Left(td.Name, 4) <> "MSys" Then
DoCmd.TransferText acExportDelim, , td.Name, sExportLocation & "Table_" & td.Name & ".xls", True
End If
Next td
MsgBox "All database objects have been exported as a text file to " & sExportLocation, vbInformation

Exit_ExportDatabaseObjects:
Exit Sub

Err_ExportDatabaseObjects:
MsgBox Err.Number & " - " & Err.Description
Resume Exit_ExportDatabaseObjects

End Sub

Δείχνει λογικό!!!!!!!!!
Μου βγάζει όμως ένα σφάλμα.
3027- Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση.Η βάση δεδομένων ή το αντικείμενο είναι μόνο για ανάγνωση.
Μήπως ξέρει κάποιος τι μπορεί να φταίει;
Απάντηση με παράθεση